INTERNA 2022- Anestezjologia- bezpieczne ABC

INTERNA 2022- Anestezjologia- bezpieczne ABC

Organizator: MED-CONSULTING – zapraszamy do śledzenia naszego facebooka- zamieszczamy tam wszystkie aktualności dotyczące szkoleń

https://www.facebook.com/med-consulting-103882484412163/?modal=admin_todo_tour

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę dotyczącą wprowadzania i czuwania nad snem pacjentów. Porozmawiamy o doborze znieczulenia, sedacji, analgezji w przypadku pacjentów z chorobami towarzyszącymi, pediatrycznymi, geriatrycznymi, rasowymi


1/ JAK WYGLĄDA KURS

- kameralna grupa uczestników

- wykłady w hotelu o wysokim standardzie

- możliwość zadawania pytań i dyskusji z Prowadzącym, wspólne omawianie przypadków

 

2/ ORIENTACYJNY PROGRAM KURSU ZALEŻNY OD INTERAKCJI UCZESTNIKÓW Z PROWADZĄCYM

9.00- 17.00/18.00

  • Kwalifikacja ASA oraz przygotowanie pacjenta do znieczulenia
  • Możliwości i protokoły dotyczące sedacji oraz premedykacji (i.v, i.m.)- praktyczne schematy
  •  Znieczulenie infuzyjne oraz wziewne- indukcja i podtrzymanie- możliwości, ograniczenia.                                                                  Zastosowanie nowych leków: m.in. Zoletil, Alfaxan, Solupam
  • Przerwa obiadowa
  • Analgezja-  potężne narzędzie (w trakcie i po fakcie)- co należy wiedzieć, jak dobrać leki przeciwbólowe
  •  Znieczulenie pacjentów z chorobami towarzyszącymi

          - pacjenci endokrynologiczni 

          - pacjenci kardiologiczni 

          - pacjenci nefrologiczni

          - pacjenci z chorobą wątroby

  • Znieczulanie pacjentów geriatrycznych, pediatrycznych, otyłych
  • Zagrożenia związane z anestezją wybranych ras psów i kotów !!

 

3/ OFERTA CENOWA

całościowy koszt udziału w szkoleniu : 1850 zł brutto ( z 23% VAT)

-w cenie szkolenia zawarte są : przerwa obiadowa , przerwy kawowe ciągłe, materiały szkoleniowe drukowane w kolorze oraz certyfikaty

-gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata całej kwoty  lub pierwszej raty niezwłocznie po rejestracji- dostaniecie Państwo maila zwrotnego z danymi do przelewu po rejestracji.

O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (I rata -500 zł, II rata - 1350 zł do zapłaty w terminie do 14 dni przed szkoleniem)

 

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania/ przesunięcia szkolenia w przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników lub w przypadku obostrzeń.