Regulamin sprzedaży

 

Definicje:

Sprzedawca: Med- consulting Michał Stolarczyk ul. Południowa 128a, 26-200 Końskie, NIP 6581942266

Użytkownik: Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Sklep Med-consulting lub korzystająca z usług Sklepu Med-consulting.pl

Klient: Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu Produktu.

Sklep: Strona www.med-consulting.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sprzedaż Produktów- miejsc na konferencje i warsztaty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Sprzedaż Produktu: Odpłatne udostępnienie miejsca w wydarzeniu przez Sprzedawcę na zamówienie Użytkownika, realizowane za pośrednictwem Sklepu Med-consulting, umożliwiające udział w wydarzeniu– na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Konto: Indywidualna witryna zawierająca profil Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie.

Operator płatności: PRZELEWY

Numer konta: mBANK 97 1140 2004 0000 3102 7678 1278

Opłacenie Zamówienia: potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu, zaksięgowanie płatności na koncie bankowym.

Rozdział I – Przepisy ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.med-consulting.pl– zwany dalej “Sklepem” zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży miejsc na konferencjach i warsztatach naukowych. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Polski i świata.
 1. Właścicielem Sklepu jest: Michał Stolarczyk - prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą: ul. Południowa 128a, 26-200 Końskie
 1. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: +48 668 675 612
 1. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią poniższego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia.

Rozdział II Rejestracja

 1. Osoba rejestrująca się w sklepie www.med-consulting.pl musi być osobą pełnoletnią i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. ZABRONIONE jest udostępnianie swojego konta (login i hasła) osobom trzecim.
 1. Osoba rejestrująca się w sklepie www.med-consulting.pl jest zobowiązana do wpisywania prawdziwych danych osobowych.

Rozdział III Zawarcie i wykonanie umowy

 1. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
 1. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie PRZEJDŹ DO REZERWACJI oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia.

W momencie dokonania przelewu dochodzi do zawarcia umowy między Sklepem a Klientem, której przedmiotem jest Sprzedaż miejsca w określonych warsztatach lub konferencji. Cena określona przy danym wydarzeniu w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Klient ponosi na rzecz Sklepu, w związku ze sprzedażą mu tego Produktu.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

mBANK

97 1140 2004 0000 3102 7678 1278

posiadacz rachunku:

Med-consulting Michał Stolarczyk

ul. Południowa 128a, 26-200 Końskie

 1. Sprzedaż Produktu jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją zamówienia przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Na żądanie Klienta wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowane fakturą VAT.

Sklep przesyła do Klienta fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Klienta (domyślnie).

 

Rozdział IV Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu

1. Jest możliwe po wysłaniu listownej lub mailowej prośby rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu:

Med- consulting Michał Stolarczyk
ul. Południowa 128a
26-200 Końskie
woj. świętokrzyskie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rezygnację z udziału w wydarzeniu należy zgłosić organizatorowi drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku rezygnacji w terminie :
- rezygnacja z udziału w szkoleniu do 30 dni przed wydarzeniem - zwrot całości wpłaconej kwoty
- rezygnacja później niż 30 dni a mniej niż 14 dni przed szkoleniem -  zwrot połowy kwoty
- rezygnacja mniej niż 14 dni przed szkoleniem- nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty
- jeżeli uczestnik znajdzie zastępstwo na swoje miejsce- w każdej chwili przed szkoleniem- uzyska całkowity zwrot kosztów

Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursów w przypadku braku minimalnej wymaganej liczby uczestników, niedyspozycji jednego z prelegentów.
W przypadku odwołania szkolenia koszty zwracane są w całości. Jeżeli zmianie ulegnie termin- każdy uczestnik może zdecydować czy weźmie udział w szkoleniu w nowym, wyznaczonym terminie czy życzy sobie zwrotu wpłaconej kwoty.

Jeżeli Klient uiścił płatność przelewem elektronicznym, Sprzedawca zwraca kwotę na numer rachunku bankowego Klienta.

 

Rozdział V Reklamacje

 1. Każdy Klient ma prawo do reklamacji poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia:
 • • na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • • na adres siedziby Sklepu
 1. Każdą reklamację ostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

Rozdział VI Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep www.med-consulting.pl z siedzibą: Agnieszka Stolarczyk ul. Akacjowa 73 26-200 Końskie

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Zbiory danych osobowych figurują w rejestrze zbiorów danych osobowych Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod numerami ksiąg 129003

 1. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu wysyłki newslettera.
 1. Właściciel Sklepu nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom dla celów marketingowych.
 1. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu www.me-consulting.pl jest dostępny na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.– zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, takich jak zmiany w nazwie firmy, zmiana numeru rachunku bankowego oraz dostosowanie Regulaminu do obowiązujących zapisów prawa. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownik będzie informowany poprzez informację umieszczoną na stronie Sklepu.

Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły do dnia ogłoszenia zmiany, podlegają przepisom dotychczasowym.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku gdy nie zbierze się minimalna liczba uczestników.

Sprzedawca zobowiązuje się poinformować o tym Kupujących. Jeśli wydarzenie nie odbędzie się- Sprzedawca zwróci całość kosztów opłaconych przez Kupującego.